Finansal Koçluk Eğitimi

Finansal koçluk,bireylerin finansal hedefleri tanımlamasına,eylem planları geliştirmesine ve hedeflerine yönelik adımları uygulamasına yardımcı olan bir süreçtir.
Finansal Koçluk, finansal eğitim ve finansal danışmanlığın tamamlayıcısı olarak ortaya çıkmıştır.Hedefler belirlemeyi, somut bir eylem planı oluşturmayı, gelişim sürecini izlemeyi ve ideal olarak yeni olumlu finansal alışkanlıklar oluşturmayı içerir.
Finansal koçluk, belirleyici bir tetikleyici olayın veya krizin nasıl çözüleceğine odaklanmak yerine, finansal davranışı iyileştirmeye ve uzun vadede finansal hedeflere ulaşmaya odaklanarak danışmanlıktan farklıdır.
Finansal koçlukta koçun rolü Nedir?Finansal koçluk, danışanların finansal davranış kalıplarını, varlık yönetimi noktasındaki becerilerini ve örüntülerini, finansal durumlarına olan bakış açılarını sorgulamak ve danışanda bu konularda farkındalık uyandırmaya yönelik çalışırlar.Bu noktada danışanı kendi bilgilerine veya isteklerine göre yönlendirmez ve kararlarına müdahale etmezler.Danışanın finansal hedeflerini oluşturma noktasında danışanla işbirliği yaparlar.

Eğitimin amacı:

Bireylerin toplum içinde başarılı bir şekilde yaşama, öğrenme ve çalışma becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktır.Finansal koçların temel sorumluluğu bireylerin finansal hedefleri tanımlamalarına, eylem planları geliştirmelerine ve hedeflerine yönelik adımları uygulamalarına yardımcı olmaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?
-Beyaz yakalılar,
-Firma sahipleri,
-Firmaların muhasebe veya finansman bölümü yöneticileri,
-Mali müşavirler ve muhasebeciler,
-Bireysel finansmanını yönetmek isteyen bireyler,
-Yatırımcılar,

EĞİTİM SÜRESİ: 24 saat

biznes-trener-obuche