Koçluk

KOÇLUK NEDİR?

Koçluğun kelime kökeninde “bir kişiyi bir yerden bir yere taşıyan araç” anlamına gelir. Tarihi oldukça eski yıllara dayanan koçluk kavramı, zaman içinde pek çok alanda kullanılmış ve günümüze profesyonel bir meslek dalı olarak ulaşmıştır.Koçluk kavramı, 1840’lı yıllarda öğrencileri sınava hazırlayan kişileri tanımlamak için kullanılmış, bir zaman sonra da sporcuları eğiten kişileri tanımlamak için kullanılmıştır.

 

Sporcuların yalnızca fiziksel eğilimlerinin yanı sıra, zihinsel olarak da eğiLlmeleri fikrinin ortaya çıkışıyla, sporcuları çalışCran kişiler için “koç” denmeye başlanmıştır. 1974 tarihli “The Game of Tennis” adlı kitabıyla W.T.Gaylwey, koçluğun spor alanında kullanılmasının yanı sıra, kişisel performansı gelişLrmek için de kullanılabilecek bir yöntem olduğundan bahsederek koçluğun bugünkü kullanımına yakın bir tanımda bulunmuştur. 1985 yılında Dr. Dick Borough, koçluğu kendi yöneLm biçimini ithafen kullanmış ve koçluk kavramına yeni bir tanım sunmuştur. 1990’lı yıllardan iLbaren koçluk günümüzdeki anlamına ulaşarak, profesyonel bir meslek haline gelmiş ve gelişimini sürdürmekte olan bir alan olmaya devam etmektedir.

 

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) koçluğu şu şekilde tanımlamıştır: “Koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisidir.”

 

Koçluk, bireylerin değişim ve gelişim yolunda, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkaran bir araçtır. Hem birebir hem de gruplar ile gerçekleşlerilebilir ve pek çok alanda profesyonel bir meslek olarak katkı sağlamaktadır. Koçluğun temel ilkeleri arasında gizlilik ve güvenilirlik, sürekliliği olan bir gelişim, dürüstlük, saygı, eşitlik, çözüm odaklılık, destekleyici olmak, bireylerin potansiyeline inanmak, öğrenmeye açıklık yer alır.

 

KOÇ KİMDİR?

Koç, koçluk ilişkisi kurduğu bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları sürecinde onlarla iş birliği içinde olan kişidir. Koç, bireylerin potansiyellerine inanır ve koçluk sürecini bu temel üzerine kurar. Bir koçun amacı beraber çalıştığı kişilerde farkındalık sağlamak ve dönüşümü tetiklemektir. Danışanların ihtiyaçlarına karşı özenli ve dikkatlidir. Koç insana merak duyar. Motive edicidir, destekleyicidir ve çözüm odaklıdır. Koç; dikkatli, gözlem yapabilen, sezgilerini fark edebilen, direkt ve dürüst iletişim kurabilen bir yapıda olmalıdır.

 

Koç, danışanı tamamen tarafsız ve yargısız biçimde, aktif dinleme yaparak, danışanın hedeflediği sonuçlara ulaşmasını destekleyici yöntemler sunabilmelidir. Bunun yanı sıra öğrendiği bilgileri ve koçluk becerilerini kendi hayatında da uygulayabilmesi bir koç için son derece önemli ve gereklidir. Koç danışandan aldığı bilgileri gizlilik ilkesiyle korumalıdır. Danışanın hedeflerine ulaşmak için attığı adımlarda danışanı yönlendirmeden, danışanın potansiyeline inanarak koçluk konumunu korumalıdır. Koçun, koçluk konusundaki sürekli gelişen bilgi ve deneyiminin dışında, koçluk yaptığı kişilerin konuları hakkında uzmanlığının olması şart değildir. Koç yeni yöntemler kullanmaya ve denemeye açık olmalıdır. Fayda veren yöntemleri kullanırken, danışanın fayda görmediği yöntemleri kullanmakta ısrar etmemelidir.

 

Koç kimdir, ne değer katar?

• Koç, amacınıza ulaşmanızda sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek kişidir.
• Koç, zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi hem zorlayan hem de motive eden kişidir.
• Koç, sizin istediğiniz yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır.
• Koç, kendinizi tanımanızı sağlar.
• Koç, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder.
• Koç, olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar.
• Koç, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme sürecini sizinle paylaşır.

 

Koçluk neden işe yarar?

• Koçluk, gelecek ve sonuç odaklıdır.
• Koçluk, kişiyi harekete geçiren itici güçtür.
• Danışan, koçluk sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır.
• Danışan, süreç boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir.
• Danışan, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

 

Koçluk süreci nasıl işliyor?

Herşeyden önce koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir “ortaklık” ilişkisine dayanır. Bunun yanı sıra karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma gerektirir. Koçun üzerinde durduğu konular danışanın güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile hedefleridir. Süreçteki temel amaç ise danışanın vizyonunu gerçekleştirmesi için eylem adımlarını belirlemek, performansını artırmak ve süreç boyunca kendisine ayna tutmasını sağlamaktır.

 

Kimler koçlarla çalışır?

• Potansiyelini ortaya çıkarmak ve kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler
• Farklı bakış açılarını keşfetmek isteyenler
• Başarmak ve hedeflerine ulaşmak isteyenler
• Yaşamı daha dengeli, kaliteli ve anlamlı sürdürmek isteyenler.

 

Koçla çalışmaya başladıktan sonra neler değişir?

• Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız.
• Hedeflerinizi daha kolay ve etkin bir şekilde belirlersiniz.
• Kaynaklarınızı daha etkin kullanmaya başlarsınız.
• Öz disiplin sağlarsınız.
• Önceliklerinizi belirlersiniz.
• Ertelemeyi bırakırsınız.
• Etkili adımları atmaya hemen başlarsınız.
• Hatalarınızdan ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırırsınız.
• İş ve özel yaşam dengenizi kurarsınız
• Yaşamınızın lideri olursunuz.