Motivasyon

Motivasyon en yalın tanımıyla güdülenmedir.Bir işi yapma arzusu,hedefe ulaşmak için
İtici güçtür.
• Motivasyonun önemini kavrayabilmek,
• Dışsal ve içsel motivasyonu harekete geçirebilmek,
• Çalışanları yaptıkları işe ve işletmeye bağlı hale getirebilmek,
• İş hayatında verimliliği arttırabilmek,
• En çok kabul gören motivasyon yöntemlerini uygulayabilmek.
İÇERİK:
• Motivasyon yaklaşımları,
• Motivasyon süreci,
• Motivasyon nasıl sağlanır ?,
• Çalışanlarınızı motive etmenin yolları,
• Ekonomik, psiko-sosyal ve yönetsel motivasyon araçları,
• Motivasyonun iş sonuçlarınız üzerine etkileri.
SÜRE : 1 GÜN