NLP ile Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı okuma; Eski okuma alışkanlığımızı hızlandırmak değil, okumayı farklı tekniklerle yeniden öğrenerek hızlanmaktır.

 

Günlük yaşamımızda ve iş hayatımızda binlerce bilgi bombardımanına maruz kalmaktayız. Tümbunları algılamak, gelişen ve hızla değişen bilgi çağına uyum sağlayabilmek için okumak şarttır. Ancak yeterince hızlı okuyamıyor ve bu nedenle de sıkılıyorsanız yapmanız gereken tek şey hızlı okumayı öğrenmektir.Okuma esnasında gözlerimiz aktifmiş gibi görünmesine rağmen, aslında okuma; bedensel, zihinsel ve ruhsal bir bütünlük oluşturmaktadır. NLP ile Hızla Okuma ́ dü ́ şünme ve zihninizi kullanma yollarını değiştirmenin yanı sıra; çeşitli göz egzersizleriyle gözün algılama kapasitesini geliştirir ve böylece okuma hızınızın %200-300 oranında artmasını sağlar.Hızlı okuma eğitimlerimiz; blok okuma, sıçramaları geniş tutma ve aktif görme alanını genişletmek şeklinde salt teorik bilgi değil; kurumumuzun özel olarak tasarladığı yazılımla bilgisayarlı sistemde uygulamalı eğitim olarak gerçekleşmektedir.Ne Kazandırır?

 

-Katılımcılar okuma hızını eğitim sonuna kadar en az 2 – 4 kat artırır.
-Okuma disiplini ve sistematiği kazanırlar.
-Okunan metinleri daha iyi anlar ve hatırlarlar.
-Algılama, düşünme, değerlendirme ve karar verme hızları -artar.
-Kalıcı öğrenme sağlanır.
-Zaman tasarrufu sağlanır.
-Katılımcıların okuma hızını %200-300 oranında geliştirir.
-Dikkat ve konsantrasyon maksimum seviyeye yükselir.
-Okuma alışkanlığı kazanılır, okuma zevkli ve eğlenceli hale gelir.
-Zamansızlık sebebiyle okunamayan kitaplar kısa sürede okunur.
-Çok okuyarak edinilecek bilgilerle kişisel gelişime katkı sağlanır.
-Hızlı okuma alışkanlığı otomatik olarak bilinçaltına aktarıldığı ve motor beceriye dönüştüğü için hiçbir zaman unutulmaz.
-Beyin zorlandıkça gelişen bir organımızdır, bu sayede uzun yıllar genç kalarak daha üretken olur.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

—Katılımcının mevcut okuma ve anlama yüzdeleri hesaplanacak eğitim sonunda tekrar başarı ölçümlemesi yapılacaktır.
—Katılımcıların Burdon testi ile dikkat ve odak ölçümlemesi yapılacaktır.
—Ayrıca katılımcıların öğrenme yöntemleri “temsil sistemleri” testi uygulanarak tespit edilecektir
—Şu anda nasıl okuyorsunuz?
—Hızlı okuma nedir ve hızlı okumanın faydaları
—Beyin – göz iletişimi ve kavrama bilgileri
—Beyni etkin kullanma, sağ beyin-sol beyin nasıl çalışır?
—Okuduklarımızı kavrama çalışması
—Okuma ve anlamamızı yavaşlatan etkenler-okuma frenleri
—Yavaş Okuma Alışkanlıklarını Terk etme Teknikleri
—Etkin okuma yöntemleri
—Etkin öğrenme yöntemleri
—Hatırlama yöntemleri ve egzersizleri
—Öğrenme çalışmaları
—Bilgisayar sisteminde uygulamalar ve alıştırmalar
—Göz kaslarını güçlendirme çalışmaları
—Hızlı görme ve göze ritim kazandırma çalışması
—Aktif Görme Alanı ölçümü
—Aktif görme alanını genişletme çalışmaları
—Blok görme çalışması
—Göz esnetme çalışması
—Konsantrasyon sağlama teknikleri
—Farklı okuma metinleri üzerinde uygulama
—Zihin haritası nasıl çıkarılır?
—Hafıza teknikleri, öğrenme kancaları
—Motivasyon çalışmaları ve öneriler

 

EĞİTİMİ KİMLER ALABİLİR?

-İlkokul 3.sınıftan itibaren tüm öğrenciler
-LGS’ye hazırlanan öğrenciler,
-YKS’ye hazırlanan öğrenciler,
-Tıp-hukuk-kamu yönetimi-veterinerlik vs gibi meslek gruplarının eğitimini alan öğrenciler
veya çalışanları
-Senaryo okuyan dizi/film oyuncuları vs