Transaksiyonel Analiz Eğitimi

Transaksiyonel analiz, bireylerin davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini anlamak için kullanılan bir psikanalist yaklaşımdır. Transaksiyonel analiz eğitimi ise, bu modelin temel prensiplerini kullanarak iletişim becerilerini geliştirmeyi ve kişisel gelişimi desteklemeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır.

 

Eğitimin amacı:

-Kişisel farkındalığı arttırmak

-iletişim becerilerini geliştirmek

-İlişkileri güçlendirmek

-Problem çözme yetilerini geliştirmek

-Yaşam kalitesini iyileştirmek

 

 

Eğitime kimler katılabilir:

 

-Koçlar

-İletişim becerilerini geliştirmek isteyen bireyler

-İlişkileri güçlendirmek isteyenler

-Problem çözme yetilerini geliştirmek isteyenler

-Yaşam kalitesini iyileştirmek isteyenler

Eğitim süresi:12 saat

Businesspeople Seated In Circle At Company Seminar